Не могу выбрать из таблицы (url) строку (link = /Sozdanie_i_razrabotka_sajtov_ot_AGATECH_Ul'yanovsk.html)